Rubrika: Telefony

HID profil pro WinAMP

kdyz voni ty co sem nasel na netu byly takovy vosklivy.. 1, Repeat (opakovat) 2, Shuffle (nahodne) 3, Ctrl+D (dvojnasobna velikost okna) 4, X (play) 5, V (stop) 6, Ctrl+V (zastavit do ztracena) 7, Ctrl+Tab...

HID profil pro GOMPlayer

neni nad to, kdyz si clovek udela vlastni na miru 🙂 1, Alt+PgUp (zvetsit titulky) 2, Alt+PgDn (zmensit titulky) 3, Alt+B (titulky tucne) 4, Alt+Up (posunout titulky nahoru) 5, Alt+Down (posunout titulky dolu) 6,...